global-cert-dri-icon
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHỨNG NHẬN TOÀN CẦU - Hotline: 0904.889.859 - 0908.060.060
ambrosol certificazione iso 9001 rinnovata

BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000 LÀ GÌ?

Định nghĩa thuật ngữ chất lượng: Các tiêu chuẩn hàng loạt ISO 9000

ISO 9000 được định nghĩa là một bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng được phát triển để giúp các công ty tài liệu hóa một cách hiệu quả các yếu tố của hệ thống chất lượng cần thiết để duy trì một hệ thống chất lượng hiệu quả. Chúng không dành riêng cho bất kỳ ngành nào và có thể được áp dụng cho các tổ chức ở mọi quy mô.

ISO 9000 có thể giúp một công ty làm hài lòng khách hàng của mình, đáp ứng các yêu cầu quy định và đạt được sự cải tiến liên tục. Nó phải được coi là bước đầu tiên hoặc mức cơ bản của hệ thống chất lượng.

 • ISO 9000 so với 9001
 • 30 năm ISO 9000
 • Tài nguyên ISO 9000
BỘ TiÊu ChuẨn Iso 9000 LÀ GÌ?
Bộ Tiêu Chuẩn ISO 9000 LÀ GÌ?

ISO 9000 VS. 9001

ISO 9000 là một loạt, hoặc họ, các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, trong khi  ISO 9001 là một tiêu chuẩn trong họ. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 cũng chứa một tiêu chuẩn riêng có tên là ISO 9000. Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc cơ bản và từ vựng về hệ thống quản lý chất lượng (QMS) .

Chuỗi tiêu chuẩn ISO 9000

Bộ ISO 9000 bao gồm các tiêu chuẩn sau:

 • ISO 9001: 2015: Hệ thống quản lý chất lượng – Yêu cầu
 • ISO 9000: 2015: Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ bản và từ vựng (định nghĩa)
 • ISO 9004: 2018: Quản lý chất lượng – Chất lượng của một tổ chức – Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững (cải tiến liên tục)
 • ISO 19011: 2018: Hướng dẫn Hệ thống Quản lý Kiểm toán

ASQ là nơi duy nhất mà các tổ chức có thể có được các  phiên bản của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) của các tiêu chuẩn này trong họ ISO 9000.

Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là gì?

Lịch sử và các sửa đổi của ISO 9000: ISO 9000: 2000, 2008 và 2015

ISO 9000 được công bố lần đầu tiên vào năm 1987 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) , một cơ quan quốc tế chuyên trách về tiêu chuẩn hoá bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia. Các tiêu chuẩn đã trải qua các lần sửa đổi lớn vào năm 2000 và 2008. Các phiên bản gần đây nhất của tiêu chuẩn, ISO 9000: 2015  và ISO 9001: 2015 , đã được xuất bản vào tháng 9 năm 2015.

ASQ quản lý các Nhóm Tư vấn Kỹ thuật Hoa Kỳ và các tiểu ban chịu trách nhiệm phát triển bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Trong công việc phát triển tiêu chuẩn của mình, ASQ được ANSI công nhận.

ISO 9000: 2000

ISO 9000: 2000 đề cập đến bản cập nhật ISO 9000 được phát hành vào năm 2000.

Bản sửa đổi ISO 9000: 2000 có năm mục tiêu:

 1. Đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan
 2. Sử dụng được cho mọi quy mô tổ chức
 3. Sử dụng được cho tất cả các lĩnh vực
 4. Hãy đơn giản và hiểu rõ ràng
 5. Kết nối hệ thống quản lý chất lượng với các quy trình kinh doanh

ISO 9000: 2000 lại được cập nhật vào năm 2008 và 2015. ISO 9000: 2015 là phiên bản mới nhất.

Các nguyên tắc của ISO 9000: 2015 về Quản lý Chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9000: 2015 và ISO 9001: 2015 dựa trên bảy nguyên tắc quản lý chất lượng mà quản lý cấp cao có thể áp dụng để thúc đẩy cải tiến tổ chức.

Xem thêm:  Chứng nhận ISO 9001 là gì? Cách nhận chứng chỉ (Dành cho người mới bắt đầu)


Nguyên tắc quản lý chất lượng ISO 9000

 1. Khách hàng trọng điểm
  • Hiểu nhu cầu của khách hàng hiện tại và tương lai
  • Điều chỉnh các mục tiêu của tổ chức với nhu cầu và mong đợi của khách hàng
  • Đáp ứng yêu cầu của khách hàng
  • Đo lường sự hài lòng của khách hàng
  • Quản lý các mối quan hệ khách hàng
  • Hướng đến mục tiêu vượt quá mong đợi của khách hàng
  • Tìm hiểu thêm về trải nghiệm  khách hàng và sự hài lòng của khách hàng
 2. Khả năng lãnh đạo
  • Thiết lập tầm nhìn và định hướng cho tổ chức
  • Đặt mục tiêu thách thức
  • Mô hình hóa các giá trị tổ chức
  • Thiết lập niềm tin
  • Trang bị và trao quyền cho nhân viên
  • Ghi nhận những đóng góp của nhân viên
  • Tìm hiểu thêm về lãnh đạo
 3. Sự tham gia của mọi người
  • Đảm bảo rằng khả năng của mọi người được sử dụng và đánh giá cao
  • Làm cho mọi người có trách nhiệm
  • Cho phép tham gia vào cải tiến liên tục
  • Đánh giá hiệu suất cá nhân
  • Cho phép học tập và chia sẻ kiến ​​thức
  • Cho phép thảo luận mở về các vấn đề và ràng buộc
  • Tìm hiểu thêm về sự tham gia của nhân viên
 4. Cách tiếp cận quy trình
  • Quản lý các hoạt động dưới dạng quy trình
  • Đo lường khả năng của các hoạt động
  • Xác định mối liên hệ giữa các hoạt động
  • Ưu tiên các cơ hội cải tiến
  • Triển khai tài nguyên hiệu quả
  • Tìm hiểu thêm về chế độ xem quy trình làm việc  và xem các công cụ phân tích quy trình
 5. Cải tiến
  • Cải thiện hiệu suất và khả năng của tổ chức
  • Điều chỉnh các hoạt động cải tiến
  • Trao quyền cho mọi người cải tiến
  • Đo lường sự cải thiện một cách nhất quán
  • Tôn vinh những cải tiến
  • Tìm hiểu thêm về các cách tiếp cận để cải tiến liên tục
 6. Ra quyết định dựa trên bằng chứng
  • Đảm bảo khả năng truy cập dữ liệu chính xác và đáng tin cậy
  • Sử dụng các phương pháp thích hợp để phân tích dữ liệu
  • Đưa ra quyết định dựa trên phân tích
  • Cân bằng giữa phân tích dữ liệu với kinh nghiệm thực tế
  • Xem các công cụ để ra quyết định
 7. Quản lý mối quan hệ
  • Xác định và lựa chọn nhà cung cấp để quản lý chi phí, tối ưu hóa nguồn lực và tạo ra giá trị
  • Thiết lập các mối quan hệ xem xét cả ngắn hạn và dài hạn
  • Chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn, tài nguyên, thông tin và kế hoạch với các đối tác
  • Hợp tác trong các hoạt động cải tiến và phát triển
  • Ghi nhận thành công của nhà cung cấp
  • Tìm hiểu thêm về chất lượng nhà cung cấp  và xem các tài nguyên liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng
Xem thêm:  Quy trình 10 bước để được cấp giấy chứng nhận ISO 9001

30 NĂM ISO 9000

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đã kỷ niệm 30 năm thành lập vào năm 2017

Được công bố lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1987, ISO 9001: Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu  đã trở thành tiêu chuẩn thành công nhất trong lịch sử của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

Sự phổ biến của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đã mở đường cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác, bao gồm:

 • ISO 14000: Hệ thống quản lý môi trường
 • ISO 26000: Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội
 • ISO 31000: Nguyên tắc và hướng dẫn quản lý rủi ro

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHỨNG NHẬN TOÀN CẦU

GLOBAL CERTIFICATE DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE - GCDRI ( Global Cert .DRI )

Trụ sở: Tầng 3, TM27A - Tòa A1 Phương Đông GreenPark, Số 1 Trần Thủ Độ , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 0908.060.060 - 0904.889.859

Email: [email protected]

Website: https://chungnhantoancau.vn

Follow us on:

This site Chungnhantoancau.vn is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright © 2023 GLOBAL CERTIFICATE DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE. All Rights Reserved.