global-cert-dri-icon
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHỨNG NHẬN TOÀN CẦU - Hotline: 0904.889.859 - 0908.060.060
Chứng Nhận Tiêu Chuẩn ISO 9001

Cấp Chứng Nhận ISO 9001 Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng

Giới thiệu tổng quan về ISO 9001

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

ISO 9001:2015  được áp dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp và nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là một chứng nhận quan trọng giúp cải thiện các quy trình nội bộ và tạo dựng thương hiệu cho doanh nghiệp. ISO 9001:2015 đảm bảo rằng một tổ chức đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình và lợi ích của việc cấp chứng nhận ISO 9001:2015, cùng nhau khám phá tiêu chuẩn quan trọng này và tầm quan trọng với doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 là gì ?

Chứng nhận ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). ISO 9001 nhằm giúp các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, tạo ra sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Có nên chứng nhận ISO 9001 hay không phụ thuộc vào mục tiêu, định hướng phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đa số các chuyên gia đều khuyến khích doanh nghiệp nên chứng nhận ISO 9001 vì những lợi ích sau:

Lợi ích của việc cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, đã nhận thức được tầm quan trọng. Cũng như những lợi ích to lớn khi nhận được chứng nhận ISO 9001:2015; về hệ thống quản lý chất lượng – Tiêu chuẩn ISO 9001. Những lợi ích đó bao gồm:

1. Nâng cao năng lực cạnh tranh

Chứng nhận ISO 9001 giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, hiệu quả. Điều này giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, từ đó tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Các khách hàng, nhà cung cấp sẽ yên tâm hơn khi hợp tác với doanh nghiệp đạt chứng nhận ISO 9001.

2. Tiết kiệm chi phí

Áp dụng hệ thống ISO 9001 buộc doanh nghiệp phải tối ưu hóa quy trình, tăng năng suất lao động và giảm lãng phí. Điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể. Theo thống kê, các doanh nghiệp sau khi đạt chứng nhận ISO 9001 đã tiết kiệm được 10-20% chi phí hoạt động.

3. Mở rộng thị trường

Chứng nhận ISO 9001 là “vé vào” thị trường quốc tế. Ở nhiều quốc gia, khách hàng chỉ mua hàng từ những nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Do đó, việc đạt chứng nhận này sẽ mở ra cơ hội kinh doanh rộng lớn cho doanh nghiệp.

Xem thêm:  Cấp Chứng Nhận ISO 50001 Hệ thống quản lý năng lượng

4. Cải tiến nội bộ

Áp dụng ISO 9001 buộc doanh nghiệp phải đánh giá, cải tiến liên tục các quy trình hoạt động. Điều này giúp doanh nghiệp hoạt động khoa học, hiệu quả hơn. Văn hóa chất lượng được hình thành, tạo động lực cho CBNV.

5. Uy tín và thương hiệu

Chứng nhận ISO 9001 chứng tỏ doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, uy tín với khách hàng. Đây là yếu tố rất quan trọng để xây dựng thương hiệu mạnh. Việc đạt chứng nhận ISO 9001 sẽ nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.

Như vậy, có thể thấy chứng nhận ISO 9001 mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Do đó, đa số các chuyên gia đều khuyên doanh nghiệp nên chứng nhận ISO 9001 để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Quy trình đánh giá chứng nhận ISO 9001 tại Global Cert .DRI

Bước 1: Lập kế hoạch và chuẩn bị:

→ Thành lập ban chỉ đạo dự án gồm lãnh đạo cấp cao và đại diện các bộ phận.

→ Xác định phạm vi lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động áp dụng (các bộ phận, hoạt động, sản phẩm/dịch vụ áp dụng).

→ Dự toán ngân sách và lập kế hoạch triển khai chi tiết.

→ Đào tạo cho CBNV về kiến thức ISO 9001:2015 phiên bản mới nhất.

Bước 2: Xây dựng hệ thống tài liệu:

→ Xây dựng sổ tay chất lượng và các quy trình, hướng dẫn cần thiết.

→ Biên soạn các biểu mẫu ghi chép để lưu trữ hồ sơ.

Bước 3: Triển khai thực hiện:

→ Tổ chức triển khai áp dụng các quy trình, hướng dẫn đã lên kế hoạch.

→ Đào tạo cho nhân viên về cách thức áp dụng.

→ Tiến hành đánh giá nội bộ định kỳ.

Bước 4: Đánh giá chứng nhận:

→ Chọn tổ chức chứng nhận (certification body) để đánh giá.

→ Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá 2 giai đoạn:

→ Đánh giá sơ bộ (Stage 1): xem xét tài liệu, đánh giá sẵn sàng.

→ Đánh giá chính thức (Stage 2): đánh giá chi tiết tại hiện trường, phỏng vấn nhân viên.

Sau khi đạt yêu cầu, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận ISO 9001.

Bước 5: Duy trì và cải tiến:

Tổ chức đánh giá giám sát định kỳ hàng năm để duy trì ISO.

Đánh giá nội bộ và điều chỉnh hệ thống để cải tiến liên tục.

Đổi mới để đáp ứng các phiên bản mới của ISO 9001.

Như vậy, quy trình chứng nhận ISO 9001 gồm 5 bước chính. Việc lập kế hoạch chu đáo, xây dựng hệ thống tài liệu đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc là chìa khóa để đạt được chứng nhận ISO 9001 cho doanh nghiệp.

Điều kiện thủ tục cấp chứng nhận iso 9001

Hồ sơ chuẩn bị để chứng nhận ISO 9001 bao gồm các tài liệu chính sau:

1. Sổ tay chất lượng

Sổ tay chất lượng mô tả tổng quan hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp theo các yêu cầu của ISO 9001. Sổ tay nên bao gồm các nội dung:

Xem thêm:  Cấp Chứng Nhận ISO 27001 Hệ thống quản lý an toàn thông tin

♦ Giới thiệu chung về doanh nghiệp

♦ Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng

♦ Bản đồ tiến trình các quá trình trong hệ thống

♦ Chính sách chất lượng

♦ Mô tả vắn tắt các quy trình, hướng dẫn liên quan

2. Các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu

Các quy trình cần lập gồm:

♦ Quy trình quản lý tài liệu

♦ Quy trình kiểm soát hồ sơ

♦ Quy trình đánh giá nội bộ

♦ Quy trình hành động khắc phục

♦ Quy trình đánh giá sự phù hợp

♦ Quy trình khách hàng

♦ Quy trình thiết kế sản phẩm

♦ Quy trình mua hàng

♦ Quy trình sản xuất

♦ Quy trình kiểm soát thiết bị

Ngoài ra cần xây dựng các hướng dẫn, biểu mẫu đính kèm để ghi chép các hồ sơ với phạm vi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

3. Hồ sơ, thủ tục thực hiện

Hồ sơ, thủ tục thực hiện các yêu cầu của ISO 9001 là rất quan trọng trong quá trình chứng nhận. Một số hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

♦ Biên bản cuộc họp xem xét của lãnh đạo

♦ Kết quả đánh giá nội bộ và hành động khắc phục

♦ Hồ sơ đào tạo nhân viên

♦ Hồ sơ phân tích khách hàng

♦ Hồ sơ thiết kế, phát triển sản phẩm

♦ Hồ sơ lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp

♦ Hồ sơ kiểm soát quá trình sản xuất

♦ Hồ sơ kiểm soát thiết bị đo lường

♦ Hồ sơ khiếu nại của khách hàng

Doanh nghiệp cần thu thập đầy đủ, có hệ thống các hồ sơ thực hiện các yêu cầu để chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận.

Như vậy, hồ sơ cấp chứng nhận ISO 9001 cần đảm bảo đầy đủ, chi tiết, phản ánh đúng thực tế hoạt động và kết quả thực hiện của doanh nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá viên có thể đánh giá khách quan, công bằng. Chuẩn bị tốt hồ sơ sẽ tăng cơ hội đạt chứng nhận ISO 9001 thành công.

Đánh Giá Chứng Nhận ISO 9001

Đánh Giá Chứng Nhận ISO 9001

Đánh Giá Chứng Nhận ISO 9001
Đánh Giá Chứng Nhận ISO 9001

Báo giá chi phí chứng nhận ISO 9001 là bao nhiêu?

Chi phí chứng nhận ISO 9001 phụ thuộc vào các yếu tố sau:

1. Quy mô và phạm vi áp dụng

Chi phí sẽ tăng theo

♦ Số lượng nhân viên và các bộ phận tham gia hệ thống quản lý chất lượng.

♦ Số lượng các hoạt động, quy trình, sản phẩm/dịch vụ nằm trong phạm vi áp dụng.

♦ Số lượng các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Tổ chức chứng nhận

Mức phí chứng nhận sẽ khác nhau giữa các tổ chức chứng nhận. Doanh nghiệp nên khảo sát và so sánh giá cả để lựa chọn phù hợp.

3. Chi phí chuẩn bị nội bộ

Bao gồm chi phí xây dựng hệ thống, đào tạo nhân viên, tư vấn hỗ trợ…tùy thuộc quy mô và điều kiện của mỗi doanh nghiệp.

Một số mức chi phí báo giá chứng nhận ISO 9001 tham khảo:

Doanh nghiệp nhỏ (dưới 50 nhân viên): khoảng 15 – 20 triệu đồng.

Xem thêm:  Tư Vấn Cấp Chứng Chỉ OHSAS 18001 cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp vừa (50 – 300 nhân viên): 20 – 40 triệu đồng.

Doanh nghiệp lớn (trên 300 nhân viên): 40 – 150 triệu đồng.

Ngoài ra, hàng năm doanh nghiệp phải trả phí duy trì giám sát, đánh giá lại để duy trì hiệu lực chứng chỉ. Mức phí duy trì khoảng 50-70% so với phí chứng nhận ban đầu.

chứng nhận iso 9001

chứng nhận iso 9001

chứng nhận iso 9001

chứng nhận iso 9001

Tổng kết

Chứng nhận ISO 9001:2015 là chứng nhận quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Quy trình chứng nhận gồm 5 bước chính, trong đó việc xây dựng hệ thống tài liệu đầy đủ, phản ánh đúng thực tế là vô cùng quan trọng.

ISO 9001:2015 đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tăng tính minh bạch và hiệu quả vận hành của doanh nghiệp. Những lợi ích này đem lại sự cạnh tranh cho doanh nghiệp và giúp tạo ra một môi trường kinh doanh chất lượng cao.

Vì vậy, việc tìm hiểu và áp dụng chứng nhận ISO 9001 là rất đáng để các doanh nghiệp quan tâm và đầu tư đối với các công ty doanh nghiệp. Điều này giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển, cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế.

 

Đăng ký cấp chứng nhận ISO 9001 Quốc Tế

Hiện nay, nhu cầu đăng ký cấp chứng nhận ISO 9001 của các doanh nghiệp ngày càng gia tăng và trở thành một trong những yêu cầu quan trọng để tăng tính cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc đăng ký chứng nhận ISO không hề đơn giản và đòi hỏi sự tư vấn chuyên nghiệp để đạt được hiệu quả cao nhất.

Vì vậy, Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chứng Nhận Toàn Cầu là đơn vị uy tín trong lĩnh vực này, cung cấp dịch vụ đăng ký chứng nhận ISO cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu rộng, viện sẽ hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu lập kế hoạch, chuẩn bị tài liệu, kiểm tra và đánh giá, đến thực hiện đầy đủ các yêu cầu tiêu chuẩn, giúp doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chứng Nhận Toàn Cầu cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng. Hơn nữa, viện còn tổ chức các buổi tư vấn miễn phí giúp doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về quy trình đăng ký chứng nhận ISO và đưa ra lời khuyên hữu ích cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển kinh doanh.

 

⇔ Mọi chi tiết xin liên hệ với đơn vị chúng tôi qua thông tin sau:

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chứng Nhận Toàn Cầu

Adress:  Tầng 3 Tòa A1 Phương Đông GreenPark Số 1 Đường Trần Thủ Độ – P. Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – TP. Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 (Ms.Hoa)

Website:  https://www.chungnhantoancau.vn

Email: [email protected]

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHỨNG NHẬN TOÀN CẦU

GLOBAL CERTIFICATE DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE - GCDRI ( Global Cert .DRI )

Trụ sở: Tầng 3, TM27A - Tòa A1 Phương Đông GreenPark, Số 1 Trần Thủ Độ , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 0908.060.060 - 0904.889.859

Email: [email protected]

Website: https://chungnhantoancau.vn

Follow us on:

This site Chungnhantoancau.vn is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright © 2023 GLOBAL CERTIFICATE DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE. All Rights Reserved.