global-cert-dri-icon
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHỨNG NHẬN TOÀN CẦU - Hotline: 0904.889.859 - 0908.060.060

DANH MỤC: CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM TCVN

Chứng Nhận Sản Phẩm TCVN

Cấp Chứng Nhận TCVN 4255:2008 IEC 60529:2001

Global Cert .DRI
Chứng Nhận Sản Phẩm TCVN

Cấp Chứng Nhận TCVN 639:2011 Máy bơm nước

Global Cert .DRI
Chứng Nhận Sản Phẩm TCVN

Cấp Chứng Nhận TCVN 6627-1:2014 Máy điện quay

Global Cert .DRI
Chứng Nhận Sản Phẩm TCVN

Cấp Chứng Nhận TCVN 8096-107:2010 (IEC62271-107:2005) Tủ điện cao áp

Global Cert .DRI

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHỨNG NHẬN TOÀN CẦU

GLOBAL CERTIFICATE DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE - GCDRI ( Global Cert .DRI )

Trụ sở: Tầng 3, TM27A - Tòa A1 Phương Đông GreenPark, Số 1 Trần Thủ Độ , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 0908.060.060 - 0904.889.859

Email: [email protected]

Website: https://chungnhantoancau.vn

Follow us on:

This site Chungnhantoancau.vn is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright © 2023 GLOBAL CERTIFICATE DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE. All Rights Reserved.