global-cert-dri-icon
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHỨNG NHẬN TOÀN CẦU - Hotline: 0904.889.859 - 0908.060.060
HACCP

Ngành Hàng hải – Dầu Khí và những tiêu chuẩn ISO đang thực hiện

Các ngành công nghiệp hàng hải và ngoài khơi / Dầu khí

ISO tác động đến hoạt động môi trường của ngành hàng hải từ nhiều góc độ khác nhau, cả trực tiếp và gián tiếp. Một số ví dụ thuộc một số ủy ban kỹ thuật bao gồm giàn khoan dầu, container chở hàng, tiếp nhiên liệu, tàu, sơn và vecni cho tàu, và công nghệ hàng hải, vận chuyển hàng nguy hiểm, kiểm tra chất lượng nước cho ô nhiễm, v.v.

ISO hỗ trợ các tổ chức xác định, đo lường, kiểm soát và cải thiện các quy trình kinh doanh cốt lõi khác nhau cuối cùng sẽ dẫn đến hiệu quả kinh doanh được cải thiện và vượt quá mong đợi của khách hàng.

Xác định và đánh giá các lựa chọn sáng tạo cho ngoài khơi và trên bờ; bất kể chúng phụ thuộc vào ý tưởng cấu trúc an toàn hay khác nhau, là rất quan trọng trong việc lựa chọn bờ hiệu quả nhất về chi phí để đưa ra lựa chọn cho khách hàng.

Bảo hiểm môi trường và an toàn là mối quan tâm quan trọng trên toàn thế giới trong ngành dầu khí; nơi mà bất kỳ rủi ro nào cũng có thể gây ra hậu quả thực sự về hiệu ứng sinh thái; đời sống con người, chi phí và sự bất ổn.

Ngành hàng hải

Việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO có thể giúp các tổ chức

Giảm chi phí năng lượng.

Xem thêm:  Tiêu chuẩn hệ thống ISO áp dụng trong ngành Năng Lượng

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của bạn được duy trì.

Cung cấp sự tự tin và đảm bảo cho khách hàng / các bên liên quan của bạn, dữ liệu của họ được bảo vệ.

Tuân thủ mọi quy định quốc tế.

Cải thiện hiệu suất trong toàn tổ chức.

Đảm bảo sức khỏe & an toàn tại nơi làm việc.

Các tiêu chuẩn ISO đang được thực hiện trong ngành Hàng hải

Δ Tiêu chuẩn ISO 9001

Δ Tiêu chuẩn ISO 14001

Δ Tiêu chuẩn OHSAS 18001

Δ Tiêu chuẩn ISO 45001

 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHỨNG NHẬN TOÀN CẦU

GLOBAL CERTIFICATE DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE - GCDRI ( Global Cert .DRI )

Trụ sở: Tầng 3, TM27A - Tòa A1 Phương Đông GreenPark, Số 1 Trần Thủ Độ , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 0908.060.060 - 0904.889.859

Email: [email protected]

Website: https://chungnhantoancau.vn

Follow us on:

This site Chungnhantoancau.vn is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright © 2023 GLOBAL CERTIFICATE DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE. All Rights Reserved.